SAKPROSAFESTIVALEN2020: Hessen, Thygeson, Stoknes og Müller om kampen om naturen og fremtiden

ArrangementsinformasjonKlima endrer seg, arter dør ut og levesteder raseres.
Men - hvor ille er det egentlig?
Og vil korona-krisen bety noe for kampen for naturen?
Blir det bedre eller verre i «den nye normalen» som kommer?
Dette panelet vil gi oss tankevekkende kunnskap om krisene som truer, om det å spille på lag med naturen og om det er noe vei ut av uføret.
Hvilken vei vipper vi? Kan vi glede oss over grønn vekst?

I panelet sitter tre bokaktuelle og kritikerroste forfattere:
Dag O. Hessen: Verden på Vippepunktet
Anne Sverdrup Thygeson: På naturens skuldre
Per Espen Stoknes: Grønn vekst.
Samtalen er ledet av Reidar Müller

sakprosafestival